شرکت فنی و مهندسی پارس توحید جنوب

صفحه اصلی

شرکت فنی و مهندسی پارس توحید جنوب

عملیات هیدروگرافی (نقشه برداری دریایی)توسط شرکت پارس توحید جنوب
عملیات هیدروگرافی (نقشه برداری دریایی)توسط شرکت پارس توحید جنوب
عملیات هیدروگرافی (نقشه برداری دریایی) احداث موج شکن شهرداری بندر کنگان ،بوسیله دستگاه های فوق مدرن و توسط شرکت فنی و مهندسی پارس توحید جنوب انجام پذ ...
ادامه ...
مراسم تقدیر و  تشکر از پرسنل شرکت فنی و مهندسی پارس توحید جنوب با حضور مهندس حاجیانی مدیرعامل شرکت
مراسم تقدیر و تشکر از پرسنل شرکت فنی و مهندسی پارس توحید جنوب با حضور مهندس حاجیانی مدیرعامل شرکت
امروز 22 اسفندماه 1395 ،مهندس مصطفی حاجیانی ،مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی پارس توحید جنوب با حضور در سایت های سه گانه شرکت پتروشیمی بوشهر واقع در عسلوی ...
ادامه ...
سال استثنایی صنعت پتروشیمی
سال استثنایی صنعت پتروشیمی
,وزیر نفت :قطار بهره برداری از طرح های پتروشیمی توقف ندارد ...
ادامه ...
آرشیو
واحد نخست فاز ١٩ پارس جنوبی تا قبل از زمستان راه اندازی می شود
واحد نخست فاز ١٩ پارس جنوبی تا قبل از زمستان راه اندازی می شود
...
ادامه ...
تصاویری منتخب از فعالیت های مهندسین و کمک نقشه برداران شرکت فنی و مهندسی پارس توحید جنوب
تصاویری منتخب از فعالیت های مهندسین و کمک نقشه برداران شرکت فنی و مهندسی پارس توحید جنوب
...
ادامه ...
تصاویری از پروژه  نقشه برداری  فاز 12 پارس جنوبی
تصاویری از پروژه نقشه برداری فاز 12 پارس جنوبی
...
ادامه ...
آرشیو